Priser pr. 1. maj 2024

60 min. (første gang)…………………  670 kr.

60 min. (efterfølgende)……………… 770 kr.

60. min. (pens./stud., 1. gang) ….. 625 kr.

60 min. (stud./pens., efterfølgende)  ……………………………………………………… 715 kr.

90 min. (første gang) ………………… 935 kr.

90 min. (efterfølgende) …………….. 990 kr.

90 min. (pens./stud. første gang) …………………………………………………….. 825 kr.

90 min. (pens./stud. efterfølgende) 

…………………………………………………….. 935 kr.

Forløb (5 behandlinger à 60 min ………………………………………………….. 3.575 kr.

Forløb (5 behandlinger pens./stud. à 60 min.) ………………………………………… 3.300 kr.

Forløb (5 behandlinger à 90 min.) ……………………………………………………4.675 kr.

Forløb (5 behandlinger pens./stud. 90 min.) ………………………………………… 4.400 kr.

Priser pr. 1. maj 2024

60 min. (første gang)                                                 670 kr.

60 min. (efterfølgende)                                              770 kr.

60. min. (pens./stud., 1. gang)                                   625 kr.

60 min. (stud./pens., efterfølgende)                        715 kr.


90 min. (første gang)                                                  935 kr.

90 min. (efterfølgende)                                              990 kr.

90 min. (pens./stud. første gang)                             825 kr.

90 min. (pens./stud. efterfølgende)                         935 kr.


Forløb (5 behandlinger à 60 min                             3.575 kr.

Forløb (5 behandlinger pens./stud. à 60 min.).     3.300 kr.

Forløb (5 behandlinger à 90 min.)                          4.675 kr.

Forløb (5 behandlinger pens./stud. 90 min.)        4.400 kr.