Persondatapolitik

Jeg er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som jeg behandler om dig. 

I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan jeg håndterer dine personoplysninger og hvordan jeg bruger oplysningerne til at levere mine services til dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Kropsterapi v/Karin Dau Rasmussen

Langebjergvej 418

3050 Humlebæk

CVR-nr.: 43036793

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte mig via:

E-mail: kontakt@humlebaekkropsterapi.dk

Formål:

Jeg behandler personoplysninger som led i mine aktiviteter som virksomhed. Det kan fx være i forbindelse med:

 • Levering af produkter og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter, ydelser eller forløb, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.
 • Afholdelse af kurser og arrangementer.
 • Hvis du har valgt at modtage nyhedsbreve eller anden information fra os.

Kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
 • Følsomme personoplysninger: De helbredsoplysninger, som du oplyser mig om i vores samtale.

Kilder:

Jeg har modtaget dine oplysninger:

 • Fra dig selv, fx i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller i forbindelse med booking af behandlinger.
 • Gennem samtale med dig
 • Oplysninger som vi får gennem din brug af vores tjenester. Vi indsamler oplysninger om de tjenester, du bruger, og hvordan du bruger dem fx via cookies.
 • Vi kan indsamle oplysninger i forbindelse med undervisning eller webinar, hvor sessionen optages og lægges i et fælles drev eller i en fælles gruppe.

Behandlingsgrundlag:

Vores retsgrundlag for at behandle oplysninger om dig er:

 • Legitime interesse efter databeskyttelesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.
 • Opfyldelse af en kontrakt efter databeskyttelesforordningens art. 6, stk. 1 litra b.

(Har I en retlig forpligtelse fx efter bogføringsloven (f.eks. opbevaring af regnskabs-materiale, hvoraf der fremgår personlige oplysninger) skal dette også tilføjes. Hvis ikke slettes nedenstående punkt)

 • For at overholde en retlig forpligtelse efter databeskyttelesforordningens art. 6, stk. 1 litra  c.

Videregivelse af personoplysninger:

(Det er muligt at man ikke videregiver personoplysninger til andre, det vil dog meget sjældent være tilfældet. Bruger man fx cookies eller har et nyhedsbrev vil man videregive oplysninger til virksomhederne der leverer de tjenester og de skal tilføjes her. Vælg enten vi videregiver ikke, eller vi videregiver og indsæt hvem der videregives til. Der er her indsat eksempler på hvem man normalt vil videregive til)

Vi videregiver ikke dine personoplysninger / Vi videregiver dine personoplysninger til disse samarbejdspartnere:

I forbindelse med køb på hjemmesiden eller brug af vores services videregives der oplysninger til vores leverandør af betalingstjenesten [indsæt navn på leverandør].

I forbindelse med udseendelse af nyhedsbreve videregives dine oplysninger til [indsæt navn på leverandør].

I forbindelse med levering af fysiske varer eller online kurser til dig, overlader vi dine personoplysninger til fragtfirmaer eller it-virksomheder [indsæt navn på online kursus platform]. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på [dit firmanavn]s vegne og i overensstemmelse med [dit firmanavn]s instruks.

Opbevaring:

Vi gemmer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på: kontak@humlebaekkropsterapi.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. 

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du skal samtykke til at vi sætter cookies på din enhed på vores cookie banner. Du kan trække dit samtykke tilbage.